Hög självförsörjning i Sigtuna kommun

2010-03-02

Sigtuna kommun - näst bäst i Sverige!

Den så kallade självförsörjningskvoten visar att Sigtuna kommun ligger i den absoluta sverigetoppen när det gäller att skapa inkomster i den egna kommunen. Med 26 000 arbetstillfällen på en total befolkning på knappt 39 000 invånare (2008) har kommunen en ekonomisk aktivitet som ger en självförsörjningskvot på 152 procent - den näst högsta i Sverige.

- Uppgifterna om Sigtuna kommuns mycket höga självförsörjningsgrad är positivt ur framför allt tre aspekter. Vi har många jobbmöjligheter nära för våra invånare, det ger möjlighet till långsiktigt låg arbetslöshet. Vi kan genom att bygga många nya bostäder ge fler möjlighet att bo närmare sitt jobb – det ger fler invånare och ökade intäkter till kommunen. Vi kan utveckla det lokala näringslivet exempelvis genom att marknaden för exempelvis handel och tjänsteföretag är större än vad den egna befolkningen ger underlag till. Genom en fortsatt offensiv och framtidsinriktad politik ska vi ta vara på dessa möjligheter ännu mer!, säger Anders Johansson(S), kommunalråd i Sigtuna kommun.

Självförsörjningskvoten är ett nyckeltal som mäter ekonomisk aktivitet. I de kommuner som har en självförsörjningskvot på över 100 procent är inkomsterna som skapas via arbetstillfällen i kommunen högre än vad invånarna själva tjänar räknat på den genomsnittliga årslönen.

Den höga självförsörjningskvoten på 152 % visar att arbetsmarknaden med de arbetstillfällen som finns i Sigtuna kommun i hög grad bidrar positivt till tillväxten och bruttoregionalprodukten.

72 av landets kommuner har en självförsörjningskvot på minst 100 %. För övriga 218 kommuner betyder det att kommunen i högre utsträckning lever på inkomster som tjänats ihop i andra kommuner.

  Kommuner med högst självförsörjningskvot

1. Solna          245 %

2. Sigtuna       152 %

3. Stockholm   146 %

4. Lund           136 %           

5. Södertälje   135 %

 

Kommuner med lägst självförsörjningskvot

286. Lomma    35%

287. Österåker 34 %

288. Knivsta     34 %

289. Vaxholm  31 %           

290. Salem      28 %

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan