Säker skolväg på plats

2017-02-08

Idag invigdes den nya gång- och cykelvägen mellan bostadsområdet i Pilsbo och skolorna på Harberget. Cykelvägen är resultat av ett dialogprojekt med skolorna i området och en viktig del i att öka framkomligheten enligt den cykelplan som finns i kommunen.

- Nu kan ni gå och cykla hit på ett bra, tryggt och säkert sätt, helt på egen hand, sade kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa när han klippte bandet tillsammans med Väringaskolans elever.

Cykelvägen löper från busshållplatsen på Pilsobovägen upp till bilvägen mellan Väringaskolan och St Olof skola. Pernilla Bergqvist, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, talade om hur viktigt det är att barn får vara med och komma med synpunkter och funderingar kring sådant som rör deras liv och miljö.

- Barn måste få komma till tals och därför barn- och ungdomsnämnden beslutat att inrätta ett speciellt samråd för barn och unga här i kommunen. Jag ser verkligen fram emot de mötena! berättade hon för barnen vid invigningen.

Elwood Overholt från miljöpartiet underströk vikten av barnens kunnande och beskrev hur cykelvägen är en del av barnens skolmiljö.

- Nu när ni kan ta er fram säkert både på väg till och hem från skolan, så kan ni ta vara på er tid i skolan också. Se till att skaffa er en bra utbildning, så kan ni ta er fram säkert i livet också, uppmuntrade han barnen.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan