Kartläggning av miljögiftet PCB i Oxundasjön pågår

2016-02-02

Sedan miljögiftet PCB upptäcktes i Oxundasjön 2013 pågår ett arbete med att lokalisera källan till föroreningarna samt att fastställa hur mycket PCB som finns i sjön. En ny undersökning visar att det rör sig om mycket höga halter av ämnet.

Undersökningen visar att det finns runt två ton PCB i Oxundasjön. Källan till föroreningen är inte fastställd, men under våren kommer fler provresultat som kan ge fler svar. Ett arbete med att analysera konsekvenserna för miljön pågår också.

Våren 2014, när det blev känt att halterna av PCB var höga, gick Sigtuna kommun ut och varnade för att äta fisk från Oxundasjön. Den varningen gäller fortfarande.

Det är Sigtuna kommun, Upplands Väsby och IVL Svenska Miljöinstitutet, Länsstyrelsen, Ramböll och Melica Biologkonsult som gemensamt arbetar med att kartlägga föroreningarnas omfattning, källa och konsekvenser.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation