Kommunanställda ställde upp efter terrordådet i Stockholm

2017-04-09

Sigtuna kommun vidtog åtgärder så fort terrorattacken i Stockholm city blev känd. Här är en sammanfattning av hur kommunen agerade.

Boende i Sigtuna kommun drabbades att attentatet på så sätt att många föräldrar satt fast i den stillastående kollektivtrafiken och inte kunde hämta sina barn i tid på förskolor och skolor. Skol- och förskolechefer skaffade sig en bild av läget, och Sigtuna kommuns nattöppna förskola, Lyan, hölls öppen för alla barn vars föräldrar inte kunde hämta dem.

Samtidigt satte kommunledningen sin krisorganisation i beredskap. Anställda ställde in helgplaner för att med kort varsel kunna delta i krisarbete. Kommundirektören, säkerhetschefen och tjänsteman i beredskap ledde arbetet och deltog i samverkanskonferenser med polis-, landsting, Stockholms stad och andra berörda myndigheter. Arbetet stöttades hela tiden av kommunens kommunikatörer.

Fältarbetare och fritidsgårdar erbjöd stöd till de som behövde, samtidigt som parkeringsvakterna fick i uppdrag att vara extra vaksamma.

Sigtuna kommuns POSOM-grupp sattes i beredskap och den Frivilliga resursgruppen, FRG, planerade för trygghetsskapande åtgärder. Kommunen kontaktade också nattvandrare som höjde beredskapen.
Ledningsgruppen för kommunens individ- och familjeomsorg stod i beredskap och informerade och förberedde sin personal på att vara tillgänglig. Kommunen förberedde också för att öppna upp lokaler för krisstödjande verksamheter.

Sigtuna kommuns telefonväxel förbereddes för att kunna öppna snabbt och personalen sattes i beredskap.

Kommunens politiska ledning fick löpande information om hur den kommunala organisationen agerade i samband med terrorhändelsen.

På lördagskvällen hävdes beredskapsläget.

Sigtuna kommun i media

I och med att den huvudmisstänkte greps i Märsta fick Sigtuna kommun frågor från nationell media. Både säkerhetschefen och kommunstyrelsens ordförande ställde upp och svarade på frågor om kommunens arbete mot våldsbejakande extremism i direktsändning på söndag morgon.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Mer om terrordådet