Landstinget föreslår snabbpendeltåg till Märsta 2018

2016-11-22

Sommar en 2017 öppnar Citybanan, en tågtunnel under Stockholm. Det innebär större möjligheter för pendeltågstrafiken, och för Sigtuna kommuns del kan tunneln medföra kortare restid till tågstationerna i Stockholm city.

Citybanan skapar möjlighet att köra 22-24 pendeltåg per timme och riktning. Det är inte mycket mer än idag, men trafiken blir flexiblare, säkrare, och det går att planera turerna smartare.

Stockholms landsting föreslår att snabbpendeltåg börjar trafikera Stockholm Central−Märsta år 2018. Det kommer att minska restiden på sträckan med 5 till 10 minuter.

- Det är positivt att landstinget ser över pendeltågtrafiken för att göra den bättre. Går förslaget igenom kan vissa tåg få en kortare restid, vilket är bra för alla våra kommuninvånare som pendlar. En målsättning måste vara att fler ska börja åka kollektivt. Detta förslag är ett bra steg i det arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S).

Snabbpendeltågen kommer att stanna vid färre stationer än dagens pendeltåg. Vilka stationer som får snabbpendeltågen styrs av följande principer

  • Snabbpendeltåg ska stanna vid stationer med anslutande spårtrafik
  • Snabbpendeltåg ska stanna vid kommuncentrum med större bussterminal
  • Varje regional kärna får en snabbpendeltågstation
  • Snabbpendeltågen bör köra förbi 4-5 stationer per bangren.

Märsta är regional stadskärna och kommuncentrum med större bussterminal.

Den 29 november ska trafiknämnden i Stockholms läns landsting ta beslut om ramverket, där förslaget med snabbpendeltåg Stockholm−Märsta ingår, ska fastställas.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan