"Trygghetsfrågorna är högprioriterade"

2018-01-08

Under hösten 2017 har Statistiska centralbyrån (SCB) skickat ut en medborgarundersökning till slumpvis utvalda invånare i Sigtuna kommun. Nu har resultatet sammanställts. - Våra invånare måste känna sig trygga här och vi arbetar hårt med en rad både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att det ska bli bättre, säger Christer Wikström, kommundirektör Sigtuna kommun.

I Sigtuna kommuns Mål och Budget 2018-2020 är trygghet ett område som är högprioriterat. I SCB:s medborgarundersökning för 2017 står det också klart att invånarna ser otryggheten om ett stort problem i kommunen.
Enkäten innehöll bland annat tre frågor om trygghet, där frågorna skulle besvaras efter en betygsskala. I det sammanlagda betygsindex som SCB sedan räknade ut för trygghet blev Sigtuna kommuns index 38 av 100, att jämföras med 57 hos samtliga medverkande kommuner (131 stycken). Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt.
- Vi är medvetna om problemen och har ett nära samarbete med vår kommunpolis samtidigt som samtliga verksamheter arbetar aktivt på olika sätt för att förbättra tryggheten för alla våra invånare. Det handlar om att våra elever ska känna sig trygga i skolan, att våra äldre ska känna sig trygga på sina boenden eller i sitt hem, att den som tar en kvällspromenad ska känna sig trygg. Vi arbetar också för att minska utanförskap och skapa levande och attraktiva boendemiljöer för att öka tryggheten i kommunen, säger kommundirektör Christer Wikström.
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) fortsätter:
- Jag är egentligen inte särskilt förvånad över resultatet av undersökningen. Vi har i flera år noterat den ökande otryggheten vilket också är skälet till att vi i vår budget för 2018 fokuserar särskilt på trygghetsfrågorna. Tryggheten för våra invånare är en av de absolut viktigaste frågorna för oss. Vi måste vända den negativa trenden och hoppas att vi redan under det här året kommer att kunna uppleva större trygghet. Vi kommer inom ramen för det nya programmet Trygga Sigtuna vidta en lång rad åtgärder under året.
Några exempel på åtgärder är: En helt ny trygghetsstrategi, etablering av ett Trygghetscenter där såväl tjänstemän som polis och fältarbetare med flera ska finnas, införande av kommunala ordningsvakter, ökad kamerabevakning, fler fältarbetare, ett program för planering och byggnation av tryggare bostadsområden, ökat samarbete med polis och räddningstjänst, och en omstart av Valstasatsningen.
Övriga frågor i SCB:s undersökning rörde bland annat gymnasieskolan, grundskolan, förskolan, äldreomsorgen, kultur, gång- och cykelvägar, renhållning och sophämtning, miljöarbetet och stöd för utsatta personer. Där blev Sigtuna kommuns sammanfattande betygsindex 50 av 100.
Svarsfrekvensen hos de 1200 invånare mellan 18 och 84 år som fick SCB:s undersökning var låg, 31 procent, vilket betyder att 372 personer fyllde i enkäten. Det innebär att 0,8 procent av kommunens 46 270 invånare svarat på frågorna om Sigtuna kommun.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan