Miljardinvestering i nya hyresrätter i Sigtuna kommun

2010-03-09

Idag lanserade Sigtuna kommun och Sigtunahem den största enskilda affären i kommunkoncernens historia.

Sigtunahem ska förvärva 455 lägenheter av Peab till ett värde av 774 miljoner kronor. Samtidigt bygger Wåhlin fastigheter 145 lägenheter i centrala Märsta. Sammantaget investeras över en miljard i nya hyresrättslägenheter i kommunen på två år.

- Vi i Sigtuna befäster nu platsen som den kommun i landet som bygger flesta hyresrätter i landet per invånare. Sammantaget med den affär med Peab som presenterats idag, pågående produktion av Wåhlins fastigheter och Sigtunahems egen produktion byggs under två år 660 lägenheter. Det skulle motsvara att Stockholm stad under samma tid skulle bygga över 13 000 hyresrättslägenheter, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

Peab är påtagligt närvarande som byggaktör i Sigtuna kommun där de har cirka 1 500 byggrätter. Det handlar om egna hem, bostadsrätter och hyresrätter. Nu säljer Peab en del av sina byggrätter som projekt till Sigtunahem:

- Det här visar att Peab är aktiva i tillkomsten av nya hyresrätter i nära samarbete med kommunen. Genom användandet av vårt industriella byggsystem kommer produktionskostnader att minska och produktionstider kortas, det ger en bra produkt till konkurrenskraftiga priser, säger Tomas Anderson VD på Peab Bostad.

Sigtunahem har idag en fastighetsportfölj som mycket starkt domineras av bostäder byggda på 60- och 70-talen. Med det stora tillskott som nu planeras får portföljen en jämnare struktur:

- Vi behöver många nya bostäder för en bra balans i vårt bestånd. Detta förvärv bäddar för det. Vi får många nya lägenheter som ger hög kvalitet i boendet och låga förvaltningskostnader bland annat i form av låga energi- och underhållskostnader, säger Kicki Björklund VD i AB Sigtunahem.

Bostadsaffären mellan PEAB och Sigtunahem som omfattar 455 lägenheter presenterades på Sigtunahems styrelsemöte i måndagskväll. Styrelsen väntas fatta det formella beslutet måndagen den 15 mars. Det är dock ägaren, Sigtuna kommun, som genom kommunfullmäktigebeslut slutligt ska avgöra frågan, vilket väntas ske på ett extra sammanträde 6 april.

Eftersom fler av lägenheterna redan är i produktion kan den första inflyttningen ske redan under september 2010. Inflyttning fortsätter sedan under en period på mellan 2 till tre år framåt.

Hyresrätterna är fördelade i följande områden:

Södergatan Nord 172 lägenheter 1 rok - 4 rok

Steningebacke 54 lägenheter 2 rok - 3 rok

Steningehöjden 139 lägenheter 1 rok - 4 rok

Märsta port   64 lägenheter 1 rok - 3 rok

Rådmansängen 23 lägenheter 1 rok - 4 rok seniorboende

För mer information vänligen kontakta:

Anders Johansson (S) kommunalråd Sigtuna kommun, tfn 073-633 87 85

Niclas Brantingson, informationschef Peab, tfn 0733-37 20 06

Kicki Björklund, VD AB Sigtunahem, tfn 070-663 14 66

Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun tfn 073-661 35 59

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan