Parkering på Sätunavägen, norr om Stationsgatan

2010-06-01

På Sätunavägen, norr om Stationsgatan, har det varit tillåtet att parkera i 24 timmar. Det har dock funnits synpunkter på att det emellanåt blir alltför många bilar som parkerar lite ostrukturerat.

Man har ställt sig på båda sidor av vägen ibland och det försvårar framkomligheten samtidigt som det i och för sig dämpar farten. Ibland har man också ställt sig väldigt nära in- och utfarterna till de större parkeringsytorna, vilket kan försämra sikten.

Därför har nu stadsbyggnadskontoret beslutat om lite nyordning. Denna del av Sätunavägen är nu skyltad som P-förbudszon. På vägens östra sida är det fortfarande tillåtet att parkera i 24 timmar mellan de skyltar som visar var det är tillåtet att parkera. På detta vis håller vi bort bilar som skymmer sikten vid in- och utfarterna och det inte alls tillåtet att parkera på västra sidan. Detta ger en tydlighet och bättre och ordning och reda framöver.

I nuläget är det bara skyltningen som vägleder var det är tillåtet att parkera, men det kommer att kompletteras med målning senare i sommar.     

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan