Råbergsskolans verksamhet flyttar tillfälligt

2016-12-14

Inomhusmiljön i Råbergsskolans lokaler i Rosersberg kan eventuellt påverka elvernas och personalens hälsa negativt. Därför kommer verksamheten tillfälligt att flyttas till Kulturskolans lokaler i Märsta medan detta åtgärdas. Kulturskolans verksamhet kommer att fortsätta och ambitionen är att Kulturskolan ska påverkas så lite som möjligt.

Under flera års tid har det funnits indikationer på att medarbetare på Råbergsskolan inte mått bra på sin arbetsplats. Trots flertalet utredningar genom åren har man ändå inte kommit tillrätta med problemen. Under hösten genomfördes en byggnadsteknisk utredning av den nyare delen av skolan, den del som färdigställdes 2005. Det är första gången som en utredning genomförs på den delen av skolan, av anledningen att det inte var sannolikt att tro att den nyare delen skulle vara orsaken. Måndag den 5 december kom resultatet som visade på kemikalier som emitterats från byggmaterial.

De ämnen som hittades är ämnen som används i mattlim. I nuläget är det oklart hur emissionerna har en hälsopåverkan. Vi vet att det är väldigt individuellt hur man reagerar på den här typen av ämnen, och att det är i samband med längre exponering som hälsopåverkan kan misstänkas. Med anledning av det behöver skolan evakueras omgående. Under renoveringstiden kommer verksamheten att förläggas någon annanstans. Lokalerna i nya Kulturskolan i Märsta har varit det möjliga alternativet. 

Vi står inför ett akut läge med verksamheten på Råbergsskolan där vi måste utrymma lokalerna. Och utrymma måste vi göra nu. Det här innebär att vi måste finna alternativa lokaler för 250 elever.

Sigtuna kommuns kulturskola är en verksamhet av väldigt hög kvalitet. Många andra alternativ har prövats innan vi väljer att förlägga verksamheten dit.

Paviljonger är inte möjliga att få på plats i tid, det tar fyra månader att beställa och få fram nya paviljonger. Att splittra klasserna och personalgruppen på olika skolor är inte bara en utmaning för eleverna som hamnar i helt nya miljöer. Det blir också svårt för en rektor att ansvara för en skola där klasserna är utspridda över hela kommunen. Vi har således behov av en gemensam lokal.

Vi tittar på Räddningsskolans lokaler i Rosersberg samt lokalerna i Kolsta. De är dock inte tillgängliga för skolans 250 elever. Kolsta är dessutom inte ett alternativ ur miljöhälsosynpunkt, när det handlar om att förlägga en verksamhet på heltid under en period på fyra månader. Detta av skäl som buller, att lokalerna och området ligger i direkt anslutning till flygplatsen. Att i Kolsta förlägga vissa timmar i ett schema för äldre elever som på egen hand kan ta sig till och från ger andra förutsättningar.

Under barn- och ungdomsnämndens möte måndagen den 12 december styrktes beslutet att flytta Råbergsskolans verksamhet till Kulturskolan i Märsta. Nu arbetar vi för att hitta lösningar så att Kulturskolans verksamheter möjliggörs på bästa sätt under den tillfälliga perioden. Vi värnar om alla verksamheter, både Råbergsskolans och Kulturskolans, och det är vår största ambition att tiden för renoveringen ska vara så kort som möjlig. Vi vill få till en bra logistik för alla verksamheter, men vi vet att det blir förändringar under perioden. Den period som Kulturskolan påverkas är planerad mellan veckorna 2-17, 2017. Råbergsskolan är under den tiden stängd för renovering. Skolbussar transporterar alla elever från och till Råbergsskolan. Skolmåltider serveras på plats i Kulturskolan.

Vi förstår att den tillfälliga lösningen på Kulturskolan blir en utmaning för familjer, personal och alla barn – både på Råbergsskolan och på Kulturskolan. Sigtuna kommun kommer att se till att få renoveringen att passera så smidigt som möjligt. Nu är det vårt gemensamma ansvar att finna en balans mellan att skapa en lugn och trygg period för samtliga elever och barn som kommer att vara verksamma i lokalerna på Kulturskolan. Jag hoppas därför på er medverkan för att göra tillvaron till en bra upplevelse under den tillfälliga perioden.

Vi återkommer så snart vi har mer information om hur Kulturskolans verksamheter påverkas. Ni kommer också att få information och återkoppling löpande en gång per vecka. Informationen kommer att ge svar på hur verksamheterna påverkas och hur arbetet med renoveringen fortgår.

Informationen summerad:

  • Råbergsskolan ska tillfälligt evakueras på grund av en byggnadsteknisk utredning, som visar på avvikelser som påverkar inomhusmiljön negativt

  • Evakuering kommer att ske till Kulturskolans lokaler i Märsta centrum

  • Detta är en tillfällig lösning för perioden under veckorna 2-17, 2017

  • Information och återkoppling till samtliga föräldrar med barn i verksamheterna kommer att ske löpande en gång per vecka i ett brev från Catharina Hedrenius, tillförordnad kulturskolechef från den 1 december där verksamhetschef Johan Adler också ansvarar för innehållet i informationen

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan