Samverkan mot våld i nära relationer

2017-04-06

Under torsdagen hölls en unik konferens i Mor Johannes kyrka i Valsta. Det var Sigtuna kommun som, tillsammans med Polisen och ytterligare fyra kommuner, för tredje året i rad arrangerade en konferens för att öka samverkan i arbetet mot våld i nära relationer.

- Det här är en helt unik konferens, för den har så många parter och är på så praktisk, hands-on nivå. Här kan flera olika aktörer samverka kring frågan och verkligen arbeta med den tillsammans. Det finns ingenting liknande någon annanstans i Sverige, sade Erika Gyllenswärd, gruppchef för brottsoffersamordning för Polisen i norrort och en av arrangörerna till konferensen.

Olga Persson är generalsekreterare för Unizon, en organisation som samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter över hela Sverige i sitt arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld. Hon var också moderator under dagens konferens.

- Det är verkligen viktigt med den här typen av arbete. Det finns många frågor som fortfarande är olösta och som verkligen är centrala för arbetet med mäns våld mot kvinnor. Det finns t.ex. ingen nationell samordning kring frågan om våldsutövande män, och även om det har lagts en strategi så saknas det ännu en handlingsplan för hur man skall förverkliga den, sade Olga Persson.

Samverkan avgörande

Bland deltagarna i konferensen fanns bl.a. personer från skolan, polis, kriminalvård, socialtjänsten, landstingen, kyrkan och civilsamhället.

Förutom Polisen och Sigtuna kommun var även Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla och Upplands bro kommuner arrangörer för konferensen. I tillägg till att få till en bättre nationell styrning på arbetet med våld i nära relationer, så ser de det som särskilt viktigt att civilsamhället är med i arbetet.

- De har möjligheter som vi inte har, och vi har befogenheter som de inte har, sade Karin Adaszak, relationsvåldssamordnare i Sollentuna kommun.

Mikis Kanakaris var en av talarna på dagens konferens. Han är volontär för 1000 möjligheter, en ideell organisation som arbetar med att stötta ungdomar och unga vuxna i syfte att uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle, fritt från våld.

- Det här arbetet måste göras i samverkan med alla aktörer. Det är vi i civilsamhället som verkligen kommer i kontakt med människor, som kan prata om frågorna ute bland folk, i fotbollsklubben och på baletten, och synliggöra att det här faktiskt finns. Det är nyckeln till att kunna förändra till att börja med - att börja prata om våldet, ta ställning mot våldet och möjliggöra andra beteendet. De offentliga myndigheterna har en massa resurser och kunskap. Vi i civilsamhället har samhällsmedborgarna. Vi behöver samverka med varandra för att resurserna verkligen ska komma i bruk.

Olika teman för olika år

Tidigare år har temat för konferensen varit de våldsutsatta kvinnor och barnen i relationer med familjevåld.  I år handlade den om våldsutövaren, vilken nästan uteslutande är män. Här lyftes bl.a. frågor kring vilken betydelse våldsutövare har för barnen i de utsatta familjerna och hur man kan möjliggöra för honom att ta ansvar för sina handlingar och skapa nya beteenden. Talarna kom bl.a. från Frivården, Domstolen, Operation Kvinnofrid och en kvinnojour i Salten, Norge.

Nästa års konferens kommer att handla om hedersrelaterat våld och förtryck. Detta var något som Petra Sjunnesson från Origo rörde vid redan idag, i sitt föredrag om hur unga män kan få dubbla roller inom en hederskontext.

- Unga män kan bli både offer och förövare på samma gång. Det är viktigt att förstå. Inte för att acceptera, utan för att förhindra att hedersrelaterat våld uppstår, sade Petra Sjunnesson.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation