Sigtuna – Sveriges snabbast växande superkommun!

2013-12-13

Sveriges befolkning växer. Sigtuna kommun ligger i topp av landets superkommuner, utsedda av tidningen Dagens Samhälle, utgiven av Sveriges kommuner och landsting, tidigare i höst.


Sigtuna kommun ökar!

I höstas utsåg tidningen Dagens Samhälle Sigtuna kommun som en av Sveriges superkommuner. Sigtuna är till och med den svenska kommun som ökar sin befolkning snabbast, enligt novembernumret av tidningen.

Den 30 september i år hade Sigtuna kommun 43 116 invånare. Detta innebär att befolkningen har växt med två procent under årets nio första månader. Av dessa två procent står utrikes födda för något mindre än hälften av ökningen, enligt siffror från SCB.

Sveriges befolkning ökade totalt sett med nästan en procent under samma period. Ungefär sju av tio kommuner ökar sitt invånarantal. En stor del av den ökningen står de utlandsfödda för. Utan dessa skulle svenskarna nämligen bara öka med 0,2 procent.

Det största problemet för kommuner som inte har lika stor ökning av sin befolkning tros vara bristen på bostäder. Men många kommuner förlorar dessutom sina unga invånare. De unga flyttar till storstäderna, eftersom det är där jobben finns. Detta kan leda till att behovet av arbetskraft ökar i mindre kommuner – något som i sin tur kan öka chanserna för invandrare att få arbete i hemkommunen.

(Siffrorna baseras på prognoser från SCB.)

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan