Sigtuna kommun tar ett unikt grepp i miljöarbetet

2010-04-01

APRILSKÄMT 2010

I Sigtuna kommun bedrivs sedan lång tid ett målmedvetet miljöarbete. En rad åtgärder har vidtagits i syfte att minska belastningen på miljön. Den utsortering av matavfall som just nu successivt införs är bara ett exempel på detta. Snötunna Foto Jeanette Sundin

Kommunen tar nu ytterligare ett steg i riktning mot en nollbelastning på miljön.

Som alla vet innehåller den snö som skottas bort från våra vägar en stor mängd miljöfarliga ämnen, t.ex. tungmetaller. Inte minst under den gångna vintern med dess enorma snömängder har detta skapat stora problem. För att råda bot på detta kommer Sigtuna kommun från och med nästa vinter att införa ett system med återvinning av snö.

Detta kommer att gå till så att det ställs upp vita kärl vid sidan av de gröna och bruna som redan finns för hushållssopor och matavfall. I de vita kärlen ska all snö som skottats bort från gator och vägar lämnas. Kärlen kommer att tömmas en gång i veckan.

För att finansiera de nya kärlen kommer en särskild snöavgift att tas ut av alla villaägare.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S) säger i en kommentar:

– Genom denna åtgärd tar Sigtuna kommun ytterligare ett steg in i framtiden, som definitivt kommer att ge oss vår rättmätiga plats på kartan. Kommunen har nyligen fått utmärkelsen Fair Trade City. Jag är övertygad av att vi inom kort även kommer att utnämnas till Fair Snow City av The International Snow Federation i Interlaken.

För mer information vänligen kontakta:

Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun       073 661 35 59

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan