Sigtunaboxen: Ett första steg för samtalsledare klart

2013-12-06

Kollegor som utbildar kollegor. Det är en del av det Sigtuna kommun arbetar med i den så kallade Sigtunaboxen. Den 6 december fick den första kullen samtalsledare sitt intyg på att de deltagit i steg 1-utbildningen inom bedömning för lärande och informations- och kommunikationsteknik.

Samtalsledarutbildning steg 1 inom SigtunaboxenSigtunaboxen är en av Barn-och ungdomsförvaltningens stora satsningar för att utveckla de kommunala grundskolorna i Sigtuna kommun. Syftet är att höja kvaliteten på undervisningen; målet är att eleverna ska få högre betyg.

De tre viktiga delarna inom Sigtunaboxen  är bedömning för lärande (BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande arbetssätt. Samtalsledarna, som nu deltagit i steg 1-kursen, har genom kursen fått kompetens att leda det kollegiala lärandet på sin skola. Genom att fungera som samtalsledare kan de leda de pedagogiska teamen på skolorna, en sorts kollegialt lärande.

Sigtunaboxen har utarbetats utifrån det skolutvecklingsprogram för framtidens skola som Barn- och ungdomsnämnden tog fram i mars 2012.

- Arbetet inom Sigtunaboxen pågår ständigt och under minst fem år, enligt utbildningsledaren Pi Högdahl. Ute på skolorna upplevs arbetet mycket positivt!

Utvecklingsledaren IKT-skola Lars Sundberg, som också arbetar inom Sigtunaboxen, instämmer.

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer!