Snöröjning pågår

2018-01-17

Ingen missade väl att det har snöat rejält på sistone.  Vi får löpande rapporter om läget från stadsbyggnadskontoret vad gäller snöröjnings- och halkbekämpningsarbetet.

Fredag:

Kompletterande snöröjning pågått/pågår i hela kommunen idag, främst halkbekämpning, borttagning av vissa snöhögar och putsning – generellt.

Kan vara bra att veta att kommunens vinterväghållning alltid har en tjänsteman i beredskap som håller koll på temperaturer, väglag och prognoser, här ingår även att vi ronderar under våra pass ute nätter och helger för att förvissa oss om att de eventuella åtgärder vi sätter in är relevanta och att vi även efterkontrollerar att åtgärderna får den effekt vi önskar.

Vinterväghållningen pågår i princip dygnet runt i någon form, trots att det inte syns maskiner ute hela tiden, planering och proaktivt arbete är en stor del av vardagen – så gott man kan göra det då prognoser är kvalificerade gissningar med mer eller mindre sannolikt utfall.

Likväl tar vi under beredskapen hand om akuta inkommande samtal från SOS i det som främst berör den kommunala vägdriften (och allt därtill kommande som kan uppstå), vid akut lokal halka eller åtgärder efter olyckor och tillbud som kanske inte alls är vinterrelaterade.Onsdag eftermiddag:

Vi kan bara rapportera helt kort att vi kört hela dagen med samtliga resurser vi förfogar över.

Våra entreprenörer som startade tidigt imorse nu börjar bli klara med att återigen ploga det som de först startade dagen med - ännu en gång - innan de får gå hem och vila. 

Vår egen personal sandar även det som rapporterats som färdigplogat och man kör utmed huvudgator och tar hand om den modd som våra lastbilar stänkt upp där efter sista plogningen.

Vi plogar även om vissa sträckor som vi tidigare både plogat och sandat.

Putsning, moddplogning och sandning står nu fortsatt på dagordningen – samtidigt som kommande natts planering börjat, vaktchefen för kommande natt är hemma och sover medan jag nu ronderar, kompletterar inkomna felanmälningar och tar åter- och avrapportering från samtliga chaufförer varefter det inkommer – samt planerar lite för natten och styr vidare våra egna resurser då de succesivt blir klara på sina områden.Temperaturen ligger på minussidan och så ser det ut att hålla i sig inom överskådlig tid, så det ser bra ut.

Tisdag kväll och natt mot onsdag:

Kl. 21:00, plogning och saltning av samtliga huvudgator och bussgator. Klart 00:30.

Kl. 01:45 har det kommit cirka 6-7 cm snö och det fortsätter snöa och blåsa. Samtliga entreprenörer kallas ut för att påbörja snöröjning av de prioriterade gång- och cykelvägarna på deras områden. Med anledning av att det snöat mer än 8 cm. påbörjas snöröjningen innan det att snöfallet upphört.

Kl. 02:30 plogning och saltning av huvudgator och bussgator påbörjas igen. Plog/saltbilarna kommer att fortsätta med plogning och saltning till dess att snöfallet avtar. Detta kommer att medföra att en del trottoarer kommer att behöva plogas om.

Kl. 03:00 alla egna maskiner påbörjar plogning runt fastigheter. De fastigheter som inte hinns med att ploga under natten kommer att plogas natten mot fredag den 18/1

Kl. 04:00 sandningsenheter påbörjar halkbekämpning på prioriterade gc-vägar samt busstorgen i Märsta, Sigtuna, därefter halkbekämpas fastigheterna.

Med anledning av det ihållande snöfallet så kommer vi att behöva att åter ploga/halkbekämpa delar av plogområdena eller hela områden, beroende på när det slutar att snöa. Det kan medföra att plogningen kommer att dra ut en del på tiden innan åtgärderna är slutförda.
Till de som ger sig ut i detta väder, utrusta dig gärna med bra skor och (vid behov) broddar för att undvika olyckor.

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan