Sigtuna i topp när det gäller sortering av matavfall

2019-02-19

Sigtuna är näst bäst i länet att sortera sitt matavfall. Men vi ska bli ännu bättre – målet är att hälften ska sorteras och bli till biogas och biogödsel senast år 2020.

25,6 procent av allt matavfall i Stockholms län sorteras ut och skickas till biologisk behandling, det vill säga bearbetas till biogas och biogödsel. I Sigtuna kommun är siffran betydligt högre, cirka 45 procent. Enbart Södertälje/Nykvarn har högre siffror i länet. Men det räcker inte. Senast år 2020 ska 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt.

Gemensam kampanj


Nu kör kommunerna i länet en gemensam informationskampanj som går under namnet Sorteramatresten 2019 för att tillsammans nå upp till målen.

Matavfall är bland annat skal från frukt och grönsaker, matrester, gammal mat, äggskal samt kaffesump och te. Kommunerna inom Stockholms län erbjuder olika alternativ för matavfallssortering. Det vanligaste är dock den bruna papperspåsen.

– I Sigtuna kommun använder vi oss av papperspåsar, korgar och slaskskrapor vid vår matavfallssortering. Det är ett enkelt sätt för hela familjen att värna om miljön och dra sitt strå till stacken för ett hållbarare Sigtuna. Matavfallet från 1 200 personer i vår kommun räcker för att driva en hel sopbil under ett helt år, och alla våra sopbilar går på biogas eller matrester från våra hushåll, säger Maria Nordmark, avfallsstrateg Sigtuna Vatten & Renhållning.

I länken nedan kan du läsa mer om kampanjen:
http://sorteramatresten.se

 

 Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan