Vänd dig hit för information och hjälp

2017-04-13

Krisstödstelefon 08-517 700 00

 

Krisstödscentrum

Stockholms stad och Stockholms läns landsting har ett gemensamt krisstödscentrum, med drop-in, på Hantverkargatan 3D i Stockholm. Dit finns möjlighet att komma och prata om sin oro eller sina upplevelser. Krisstödscentrum kommer att vara öppet varje dag klockan 12.00-21.00, även under helgdagarna.Via länkarna nedan finns all information om landstingets förstärkta krisstöd. Länka gärna till informationen i egna kanaler.

1177 Vårdguiden

För länets invånareInformation om tillgängligt krisstöd i Stockholms län och handfasta råd till personer som varit med om allvarliga händelser finns publicerad på 1177

https://www.1177.se/Stockholm/Nyheter/Nyhetsbehallare/Stockholms-lan/Ring-1177-om-du-behover-vard-eller-stod-i-samband-med-de-allvarliga-handelserna-i-centrala-Stockholm1/

https://www.1177.se/Stockholm/Nyheter/Nyhetsbehallare/Stockholms-lan/Utokat-krisstodscentrum-pa-Hantverkargatan/

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rad-till-personer-som-varit-med-om-allvarliga-handelser/

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hot-och-terrorattacker-paverkar-oss/

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan