Eldningsförbudet har upphört

2019-08-05

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 13.00 den 5 augusti 2019.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Läs mera i länken nedan:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2019-08-05-lansstyrelsen-upphaver-eldningsforbudet-i-stockholms-lan.html

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan