Utredare hämtar kunskap i Sigtuna kommun

2017-04-20

Regeringens särskilda utredare besökte både individ- och familjeomsorgsförvaltningen och kvinnojouren i Sigtuna kommun under onsdagen med anledning av en utredning kring hur man kan stärka barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende.

Utredningen tittar särskilt på hur barnet kan synliggöras och bli mer delaktig i boendesituationen, liksom hur barnets skolgång, hälso- och sjukvård, stöd och behandling ska kunna säkerställas under den tid barnet visats i skyddat boende. Utredningen ska även definiera vad skyddat boende är och föreslå utformning av en tillståndsplikt för skyddade boenden.

- Vi kommer särskilt lyfta fram behovet av samverkan bland alla aktörer som berör barnen. Det gäller både internt för olika funktioner inom kommunen, och externt som t.ex. med kvinnojouren, psykiatrin och skuldsaneringen. Vi kommer också att berätta om hur vi har utvecklat arbetet inom vår förvaltning. Sedan augusti jobbar vi med team för våld i nära relationer, vilket gör att vi kan nå ut till invånarna på flera sätt och bättre matcha de behov som finns, säger Ulrika Mellberg, vikarierande planeringschef på individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Utredningen leds av särskild utredare Fredrik Lundh Sammeli. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017. Mer information om utredningen finns på regeringens hemsida.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar