Toppbetyg på kommunens livsmedelskontroller

2019-04-15

För att kommunens invånare och besökare ska kunna känna sig trygga att äta den mat som serveras på exempelvis skolor, caféer och restauranger, kontrollerar våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer verksamheterna som hanterar livsmedel. Och kontrollerna håller hög klass, bland de bästa i Sverige faktiskt, visar en ny ranking.

Restauranger, butiker, skolkök, bryggerier, vattenverk och apotek, alla får de regelbundna besök av kommunens livsmedelsinspektörer – som får toppbetyg i den senaste mätningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort.

Sigtuna kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektörer besöker varje år omkring 400 verksamheter och ser bland annat till så att livsmedel förvaras i rätt temperatur, att lokalen och utrustningen är ren och att de som arbetar med maten har tillräckliga kunskaper för rätt och säker hantering. De tittar även på skadedjursbekämpning och vattenkvalitet.
- Målet är ju att det ska vara tydligt för företagarna vilka lagkrav som gäller, men de ska också känna att vi gärna hjälper till med stöd och rådgivning, säger Magdalena Alehagen, samordnare för livsmedelskontrollen i kommunen.

SKL:s Nöjd Kundindex-mätningar (NKI) för 2018 visar att Sigtuna kommuns livsmedelskontroll håller mycket hög klass. På en skala upp till 100, fick bemötande 91 och med allt sammanräknat (information, bemötande, effektivitet, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet) blev resultatet 85, vilket är en rekordnotering för kommunen.
Bland de 60 andra kommuner med över 40 000 invånare som deltog i undersökningen, så är det en delad 1:a plats för Sigtuna kommun. Bland alla de drygt 140 kommuner i landet som deltog i undersökningen, är det en delad 6:e plats.
- Det är glädjande att företagen upplever att de får ett gott bemötande i kontakten med oss. Vi strävar efter att ha en bra dialog med dem vi möter och brukar fråga efter återkoppling så att vi kan förbättra vårt agerande på plats. Kommunens invånare och konsumenter som besöker kommunen ska kunna känna sig trygga att äta den maten som serveras på skolan, caféer, restauranger eller när man köper mat i butiker eller online, säger Magdalena Alehagen.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan