Rosersberg

Ett antal detaljplaner är under arbete där vissa har kommit längre i detaljplaneprocessen än andra. Kommunstyrelsen har lämnat uppdrag till stadsbyggnadskontoret att ta fram detaljplaner för:

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation